Tidak Sengaja Menjual Item Ke NPC

Apabila item yang secara sengaja maupun tidak sengaja terjual ke NPC, item tersebut tidak dapat dikembalikan.

Masih punya pertanyaan? Hubungi Kami